onsdag 20 augusti 2014

Vita kränkta heterosexuella medelålders män

På mitt jobb diskuterar vi inte politik. Eller nu ljuger jag. Det är klart att vi diskuterar politik, vi jobbar inom vården. Vi grymtar över politikernas beslut om att alla patienter på akutmottagningen ska ha träffat en läkare inom en timme, vi muttrar över besparingar, anställningsstopp, omstruktureringar, sjuksköterskebristen, omorganisationer, sammanslagningar av sjukhus, vårdplatsbristen. Vi skriver insändare i tidningarna, vi har åsikter och pratar om dem. Allt det där är ju politik, egentligen.. Mitt jobb är politiskt iom att det är landstingspolitikerna som bestämmer över min arbetssituation. Så jag börjar om igen..

På mitt jobb diskuterar vi inte partipolitik och särskilt inte på riksnivå. Men sista veckan har något hänt. Det började med att den kollega som jag i nuläget står närmst hade det ovanligt lugnt. Så de olika valkompasserna utforskades. Vissa av frågorna är inte helt lätta att förstå sig på och vi diskuterade faktiskt. Privat vård, kärnkraft, övervakning på internet. Vi diskuterade även lokalpolitikerna och landstingspolitikerna. Jag har mycket åsikter, sista halvåret har jag tänkt mycket. Det är roligt att diskutera (särskilt när man tycker ungefär samma med vissa små skillnader).

En av mina manliga kollegor har sista veckorna/månaden på våra möten, fikaraster muttrat om vita heterosexuella medelålders män (kommer i framtiden förkortas som VHMM för enkelhetens skull) . Lite av typen att så fort vi har klagat på något har han sagt att det är väl de VHMM:s fel. Igår exploderade han. Det framkom att han hade lyssnat på Åsa Romsons (miljöpartiets ena språkrör) tal från Almedalen. Och han var heligt förbannad. Allt som har gått fel i samhället är ju uppenbarligen orsakat av VHMM. Han kände sig personligen utpekad. Att det ens var tillräckligt att säga sådant från en scen, det är ju diskriminering. Han gick på om det ett tag så efter det samtalet kände jag mig tvungen att läsa igenom hennes tal (länk ovan).

Känslan efter att ha läst igenom talet: ??? Jag förstår inte.

Jag har ett relativt hårt selekterat nyhetsflöde/inspirationsflöde. Jag läser aftonbladet och dn på nätet, men framförallt läser jag bloggar. De jag läser och som skriver om politik kommer troligtvis i hög grad rösta på MP respektive Fi. Jag är uppväxt i en socialdemokratisk familj även om mina föräldrar under årens lopp även röstat på de andra partierna på vänstersidan. Mitt inflöde av oliktänkande (= höger) är därmed begränsat. Dessutom har politik inte diskuterats mycket i min vänskapskrets. Mina närmsta vänner röstar troligtvis M alt C, men det är inget vi diskuterat eller diskuterar.

I talet noteras att vi har fler VD:ar i Sverige som heter Johan än som är kvinnor. Det noteras att om de som bestämmer i samhället är VHMM så är det stor chans/risk att samhället byggs utifrån normen om VHMM. Hon noterar att de flesta i Sverige inte är VHMM utan mäniskor av olika sorter. Sen kan jag perosnligen tycka att VHMM är nog inte en så heterogen grupp som hon av pedagogiska/förenklande/politiska syften gör den till, men jag känner att för mig är inte det hon säger någon nyhet. Hon pratar vidare men nämner då inte VHMM utan män, rika män, vuxna män.. Inga nyheter där heller.

Andra saker som nämnde kollega tagit upp till diskussion under veckan som gått:

Israel är det land i världen som har lyckats bäst med integration. Vi har försökt förstå hur han menar men har inte riktigt lyckats. En annan kollega har precis varit i Israel och berättade idag att i en stad bor bara franska judar, i en annan amerikanska och i en tredje italienska. Jag vet inte om det är ett tecken på lyckad integration.

Föräldrapenningen och uppdelningen på föräldrarna med enskilda månader (har ju ett mycket bättre namn som jag inte kommer på nu). Han vill att uppdelningen ska tas bort. Där verkade de flesta hålla med honom. Om det skriver jag vid annat tillfälle för där har jag massa åsikter både för och emot.

Sammanfattningsvis har det varit en rolig vecka. Politiska åsikter har uttryckts om än inte diskuterats särskilt mycket. Jag har nu skrivit ut MP:s, V:s och Fi:s partiprogram för att läsa på och ta ställning. Jag hittade inte S:s.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar